Yaron Benyamini

גרנד מאסטר ירון בנימיני

קונג פו   טאי צ'י   צ'י קונג

העצמה אישית והתפתחות רוחנית באמצעות אומנויות לחימה

  לפרטים חייגו עכשיו: 050-7626-419   סדנאות\קורסים: 054-719-8552
Logo

 

טכניקת הלוחם

מאת ירון בנימיני                                                                                                    
שני, 03 ספטמבר 2012 10:12


טכניקת הלוחם אינה קיימת באמת כטכניקת על אחת אשר ניתן ללמוד אותה או להעתיק אותה. הטכניקה העילאית נולדת מתוך השראה של נשמתך ויכולותיך הייחודית, הן מבחינה פיזית והן בדפוסי מחשבתך, האופיניים רק לך. המורה-אומן יעשה מלאכתו נאמנה אם ישכיל לכוונך להכיר באופייך האמיתי. אז תוכל לבטא עצמך בהצלחה יתרה הן בתרגיל הטכני והן בתדר האנרגטי.

טכניקה היא יעילה כמו גם מרשימה רק אם מאפייניה אינם צורניים בלבד, בלי נשמה. על הטכניקה או הצורה התנועתית להכיל בה גם את הטכניקה המנטאלית של המבצע וכן את האנרגטית, עם מילוי העוצמה ועיצובה. לפיכך, על כולנו לשאוף לביצוע טכניקות המכילות את הנ"ל מחד, אולם מעוצבות באופן המכיל את ה"אני" הייחודי של כל אחד מאיתנו, ושלנו בלבד, מאידך. מתוך כך נוצרת יכולת גבוהה ונבנית יצירתיות שאנו חשים נוח עימה המאפשרת התפתחות נוספת.

טכניקת הלוחם המוצלחת היא זו הנוצרת מתוך לימוד והתבוננות בעקרונות רחבים המוענקים לך ע"י מורה הדרך והמאפשרים לך ליצור טכניקה שלך, המתאימה למוחך, לנשמתך וליכולותיך. 
אין זה אומר שלא תחווה קשיים בדרך, אין זה אומר שלא תחווה כשלונות. אולם דווקא תרגול טכניקות, אגב בכל תחום ובפרט בלחימה, אשר אינן משוות אותך לאחר אלא בונות את הייחוד מתוך היחד, הן אלה שיעצימו אותך כלוחם וכאדם. 
הטכניקה העילאית, אם כך, הינה טכניקה משתנה ומתפתחת הפושטת צורה ולובשת צורה בהתאם לאופייך באותו היום ומתאימה עצמה לביצועך באותו הרגע. כך נבנה לוחם היודע מצד אחד לקחת חיים במיומנות חותכת בעת הצורך, אך בעיקר בונה אדם המכיר בערך החיים מתוך אימונים המפתחים מודעות עמוקה לעצמו ולערך הסביבה והאנשים סביבו. כשאנו מדגישים את טכניקות הנשימה בתרגול כמו גם את הסירקולציה של הצ'י בתוך הגוף (אותה אנרגיה של מחשבה, תחושה ותנועה) אנו מאפשרים לעצמנו להרגיש את הביצוע הגבוה והמימוש האפשרי של הבלתי אפשרי.
החומרי והגלוי מונע בידי זה שאינו גלוי, הלא הם הרוח והמרחב הפנימי הטהור שלנו, ומאפשר את קיום החיבור שביניהם ואת השינוי באדם המכיל את שניהם.

 

ירון בנימיני
כל הזכויות שמורות © 2021 מכללת ילון.